DESTINAȚIA SUMEI REPREZENTÂND 2% DIN IMPOZITUL PE VENITUL ANUAL

Legea 571/2003 vă permite să decideți cum va cheltui statul 2% din impozitul dvs. pe venit.
Asociația Bărbaților Creștini vă propune să vă implicați în proiectul de vară “Tabăra pentru Tătici și Copii”, ce are ca scop consolidarea relației dintre tătici și copiii lor, și în Proiectul social de ajutorare a sinistraților din Dorohoi, unde este necesară recontruirea, din temelie, a aproximativ 200 de case. Asociația Bărbaților Creștini va coordona lucrările de reconstrucție, la care vor participa voluntari din diferite instituții din țară.
Aceasta optiune nu implica nici un cost suplimentar din partea dvs.

Cum procedezi ?
Contribuabilii care doresc să dispună asupra destinației unei sume reprezentând până la 2% din impozitul pe venitul anual datorat pentru sponzorizarea entităților nonprofit vor proceda astfel:

• cei care au obținut, în anul 2010, doar venituri din salarii vor solicita angajatorului o copie după fișa fiscală, pe care o vor depune, împreună cu formularul 230 – „Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual”, la organul fiscal de domiciliu. În situaţia în care contribuabilul nu cunoaşte suma care poate fi virată, nu va completa rubrica “Suma’’, caz în care organul fiscal va calcula şi va vira suma admisă, conform legii.

• cei care au obținut alte venituri, pentru care au obligația declarării în anul curent, vor completa formularul 200 „Declarația specială privind veniturile realizate” în anul 2010, la toate tipurile de venit obținut, inclusiv capitolul III – Destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul pe venitul anual datorat.

Aceste formulare pot fi procurate accesând acest link.

Ele vor fi depuse la organul fiscal de domiciliu, fie personal, fie prin poșta cu confirmare de primire (adresa AFP Timișoara – Timișoara, Str. Gheorghe Lazăr, nr. 9B, 300081, Jud. Timiș), până la data de 15 mai.
Sau vă oferim și varianta de a trece pe la sediul nostru (str. Călan 2A, la mansardă) cu o copie după buletin și să completați formularul – preferabil până în data de 5 mai, urmând ca noi să ducem formularele la Administrația Finanțelor Publice.

Formularul 200, se adresează acelora care au venituri realizate din activități independente, comerț, servicii, meserii, din cedarea folosinței bunurilor, adică ați închiriat/cedat un apartament, o casă, un teren, un utilaj, un vehicul …(bunuri imobile și mobile), din transferul titlurilor de valoare, din activități agricole determinate în sistem real, câștiguri din operațiuni de vânzare cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, profesii libere: avocat, notar, contabil, architect, drepturi de proprietate intelectuală: invenții, drepturi de autor.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

8 + 2 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.